Zdrava šola

Kot člani Zdravih šol bomo nadaljevali z aktivnostmi,  ki so vsebinsko vezane na skrb za zdravje. Komisija za zdravstveno varstvo bo na projektu delovala operativno.

V šolskem letu 2021/22 se bodo nadaljevale dejavnosti povezane z duševnim zdravjem, prehrano, gibanjem, zdravim življenjskim slogom, »rdeča nit« bo slogan: Mi vsi za lepši (boljši) jutri. Še več pozornosti bomo namenili duševnemu zdravju, obvladovanju stresa in izboljšanju medsebojne dvosmerne zdrave odnose in komunikacije učenec – učenec in učitelj – učenec, del učencev bo vključen v program za izboljšanje duševnega zdravja To sem jaz!, po potrebi izvajali mediacijo, upoštevali higienska priporočila NIJZ, sledili zdravi prehrani in prehranjevalnim navadam, se »na vsakem koraku« posvetili gibanju na svežem zraku oz. minutkam za zdravje med poukom, rekreativnim odmorom in pri urah športa, spodbujali gibanje na svežem zraku v prostem času in v povezavi z Eko šolo medsebojno sodelovali v okviru projekta GO(zdni) učitelj.

 

Koordinatorica: Jožica Muhič

Accessibility