Eko šola

V sodelovanju s Komunalo Novo mesto ostajamo člani mreže  Eko šole.  Z eko aktivnostmi bomo nadaljevali in jih nadgradili z novimi vsebinami, in sicer samostojno in preko drugih projektov kot so: Dan Zemlje; Shema šolskega sadja; Zdrava šola; Mladi poročevalci; itd.

Ločevanje zbiranja odpadkov v jedilnici, v oddelkih in pred šolo ostaja stalna naloga tudi v tem šolskem letu. Poleg stalnih akcij zbiranja papirja, tonerjev, mobilnih telefonov, baterij, oblačil se nadaljuje tudi zbiranje plastičnih zamaškov. Z zbranim bomo sodelovali v humanitarnih akcijah in obogatili šolski sklad.

 

Vodja: Katja Pečaver, koordinatorici: Mateja Bartolj, Ana Oman

Accessibility