Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti

Šola bo tudi v letošnjem letu vključena v program Z ustvarjalnostjo in inovativnostjo do podjetnosti, ki sistematično razvija kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti ter učence usposablja za ustvarjalno in inovativno reševanje problemov ob upoštevanju interesov in potreb uporabnikov. Program poteka po okriljem Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga zastopa SPIRIT Slovenija, javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije. Konzorcij sodelujočih šol vodi naša mentorica. V središču je proces usposabljanja učencev za uresničevanje lastnih zamisli. To zahteva povezovanje znanja, obvladovanje veščin, spretnosti in postopkov, pa tudi način razmišljanja, ki poudarja osebno odzivnost posameznika, njegovo osebno integriteto in sodelovanje z drugimi. Proces dela je zasnovan tako, da učenci osnovnih šol v sodelovanju s predstavniki lokalnega okolja (organizacije v lokalni skupnosti, podjetniki, inovatorji in drugi) povezujejo pridobljene informacije in spretnosti ter jih preoblikujejo v kakovostno znanje na temelju lastne angažiranosti. Poudarjena je praktična komponenta reševanja problema, podprto s kritičnim razmišljanjem, zmožnostmi analiziranja in sintetiziranja ter podjetnim ravnanjem.

 

Koordinatorica: Damjana Tramte

Accessibility