Pogum

V okviru Zavoda Republike Slovenije za šolstvo smo vključeni v petletni razvojni projekt, skozi katerega se bodo izdelale nove pedagoške strategije in pristopi, ki ustvarjajo in spodbujajo kulturo podjetnosti na šoli, odpirajo izobraževanje in omogočajo prožnejši prehod med osnovno šolo in okoljem.

 

Koordinatorice: Neva Bambič, Zdenka C. Šafar, Damjana Tramte

Accessibility