Podjetniški krožek (Spirit)

Šola bo v šolskem letu 2021/2022 izvajala interesno dejavnost – podjetniški krožek. Udeleženci bodo pod vodstvom zunanjega in notranjega mentorja spoznavali različne oblike timskega dela ter osnove podjetništva. Usvajali bodo različne tehnike iskanja idej ter njihovo praktično uporabo. Skupno lastno idejo bodo uporabili za pripravo lastnega podjetniškega projekta. Program poteka po okriljem SPIRIT Slovenija. Podjetniški krožek se bo povezoval tudi z drugimi aktivnostmi na šoli, kjer se spodbuja kompetenca podjetnosti.

 

Z aktivnostmi v okviru programa želimo doseči naslednje cilje:

  • zagotoviti spodbujanje razvoja osebnostnih lastnosti učencev, ki so pomembne za podjetnost: ustvarjalnost, samoiniciativnost, sprejemanje tveganja in odgovornosti, višjo stopnjo samozavesti,
  • oblikovati osnovna znanja in stike s poslovnim svetom in s tem razumevanje vloge ustvarjalnosti ter podjetnosti in podjetništva za družbo.

 

Koordinatorica: Damjana Tramte

Accessibility