Šolsko glasilo iskrice

Novinarske prispevke pripravljajo učenci novinarji, ki obiskujejo interesno dejavnost Mladi novinar, fotografije posnamejo učenci interesne dejavnosti Fotografski krožek, literarne in posamezne prispevke z različnih področij prispevajo učenci, pa tudi strokovni delavci.

Glasilo povzema vse pomembnejše dogodke na šoli, obsega približno 60 strani in izide na dan valete devetošolcev.

 

Vodja: Mojca Kadivnik, koordinator: Uroš Srpčič

Accessibility