Radi beremo

Projekt Radi beremo! vključuje naslednje aktivnosti za dvig bralne pismenosti:

 

DEJAVNOST DATUM KOORDINATOR
BRALNE URE  16. sept. 2021, 9. dec. 2021,

3. feb. 2022,   7. apr. 2022

+ enkrat mesečno v okviru RU

M. Mežik + razredniki in ostali učitelji
RASTEM S KNJIGO Za učence 7. razreda (v sodelovanju s

Knjižnico Mirana Jarca Novo mesto)

M. Mežik
NOČ V KNJIŽNICI Za zlate bralce in predvidoma konec maja

zadnje srečanje bralnega kluba za zaposlene

M. Mežik, K. Sepaher, K. Bizjak
Accessibility