Pešbus

Namen projekta Pešbus je ozavestiti lokalno skupnost o pomenu hoje in o njenih učinkih na kakovost življenja. Z izvajanjem Pešbusa opozarjamo na pomen in prednosti dnevne aktivnosti otrok, saj je dokazano, da se otroci, ki v šolo prihajajo peš ali s kolesom, tudi sicer več gibljejo in so bolje fizično pripravljeni. Pešbus deluje podobno kot pravi šolski avtobus, le da se ne premika na kolesih, temveč z nogami. Ima določene postaje in vozni red, vodi ga odrasel spremljevalec, ki učence uči o varnih poteh v šolo in o pomenu trajnostne mobilnosti.

Projekt Pešbus bo v šolskem letu 2021/2022 zaradi razmer, ki jih narekuje Covid-19 na naši šoli potekal v spomladanskem času. K sodelovanju bodo povabljeni učenci od 2. do 4. razreda. 

 

Koordinatorica: Petra Lukman 

Accessibility