Obvestilo

V knjižnici imamo ID (interesno dejavnost)

mali knjižničar.

Izvaja se ob petkih preduro. Pri ID urejamo revije, delamo plakate, rišemo, pišemo napise, pripravljamo razstave, sestavljamo knjižne uganke, obeležujemo pomembne dneve.

Accessibility