NAVAJANJE LITERATURE IN VIROV

Kadar pišemo razne naloge (seminarske, raziskovalne …), uporabljamo različne vire, ki jih na koncu naloge tudi navedemo.

Navedbe razvrstimo po abecedi priimkov avtorjev.

 Knjiga – en avtor

 Priimek, I. Naslov. Kraj izida: Založba: leto izida.

Primer:

Vidmar, J. Princeska z napako. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2001.

Knjiga – dva avtorja

Priimek, I., Priimek, I. Naslov. Kraj izida: Založba, leto izida.

Primer:

Osvald, J., Kogoj, M. Pridelovanje zelenjave na vrtu. Ljubljana: Kmečki glas, 1994.

Knjiga – več kot trije avtorji

 Pri več kot treh avtorjih zapišemo samo prvega avtorja, za ostale pa dodamo idr.

Priimek, I. idr. Naslov. Kraj izida: Založba, leto izida.

Primer:

Vogel, J. idr. Slovenščina 7. Priročnik za učitelje k učbeniku in delovnemu zvezku za sedmi razred 9-letne osnovne šole. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004.

Poglavje v knjigi, prispevku, zborniku

Priimek, I. Naslov prispevka. V: Naslov publikacije, str. od-do. Kraj izida: Založba, leto izida.

Primer:

Komelj, M. Postmodernizem. V: Enciklopedija Slovenije 9: Plo-Ps (str. 170-173). Ljubljana: Mladinska knjiga, 1995.

 Članek v reviji

 Primek, I. Naslov članka. Naslov revije, letnik (št. revije), stran, leto izida.

 Primer:

Kopčavar, N. Indijanci v perujskih mestih. Gea, 13 (10), str. 29-31, 2003

 Spletna stran

 a) Priimek, I. (leto objave). Naslov dokumenta ali spletne strani. Pridobljeno dan. mesec. leto s spletne strani: http://…

Prešeren, F. (1996). Izbrana poezija dr. Franceta Prešerna. Pridobljeno 22. 2. 2005 s spletne strani: http://www.educa.fmf.unij.si/izodel/ponudba/1996/preseren/

b) Veronika z malega gradu. Pridobljeno 15. 3. 2005 s spletne strani: http://mamniskaveronika.net/e knjiga fs.html

Ustni vir:

Po  pripovedovanju Janeza Vidmarja avtorju dne 3. februarja 2005.

CITATI, CITIRANJE

  • CITAT (lat. = navedeno, navedek) – dobesedna navedba nekega besedila ali besed nekoga.
  • Citiramo verze, misli …(kar se nam zdi pomembno).
  • Citati (dobesedni navedki) naj bodo čim krajši in smiselno vključeni v besedilo.
  • Citate (dobesedne navedke) označimo z » «.
  • Za narekovaji navedemo v okroglem oklepaju skrajšane bibliografske podatke (priimek, letnica, stran).

»Napravi več iz življenja, varčuj s časom.«

( Ende, 1987, str. 68)

Ende, M. (1987). Momo. Ljubljana: Mladinska knjiga.

 

Pripravila: Judita Hrovat, posodobila Mojca Mežik.

Accessibility