Mali in veliki prijatelj

V tem šolskem letu bomo zaradi razmer Covid-19 nadaljevali z že tradicionalnim projektom povezovanja višje in nižješolcev v zelo okrnjeni izvedbi. Učenci 7. razreda bodo pripravili program za sprejem prvošolcev v 1. razred, 15. oktobra 2021 sledi sprejem prvo- in drugošolcev v šolsko skupnost.

 

Koordinatorji: razredniki, mentorica šol. parlamenta

Accessibility