BRALNI NAHRBTNIK

Slikanica je bisernina, je posoda za dragocene dragulje duha in srca. Hrani sporočilo za vsakega človeka, ne glede na njegovo starost in izobrazbo. Ni zaman SLIKAnica, saj odSLIKAva človekovo najglobljo bit. Naš obraz pokaže brez naličja. Dobra slikanica je nevsiljiv in zvest spremljevalec naših dni od zgodnjega otroštva do pozne starosti. Slikanica je med knjigami žametni cvet.

(Berta Golob, pisateljica)

Glasno branje, pogovor z otrokom,

čas, ki ga preživimo skupaj, so nenadomestljivi.

Bralni nahrbtnik  bo obiskal družino vsakega učenca prvega in drugega  razreda in se pri njej zadržal nekaj dni. V nahrbtniku bodo knjige za učence in starše. Starše vabimo, da knjige preberejo skupaj z otrokom, v priložen »bralni zvezek » pa zapišejo svoje vtise in mnenja.

CILJI:

  • vzpodbujanje ljubezni do branja,
  • vzpodbujanje družinskega branja,
  • razvijanje otrokovih bralnih sposobnosti,
  • razvijanje komunikacije med starši in otroki,
  • vzpodbujanje druženja družinskih članov na drugačen način.

ČAS : od novembra do konca aprila

Accessibility